Finns det någon barnvagnsparkering?

  • Kungliga slottet: I entrén till Representationsvåningarna, vid Yttre borggården finns ett begränsat utrymme för barnvagnar. Vagnen står där under tak men obevakat och utan låsmöjlighet. Med anledning av känslig miljö kan barnvagnar inte tas med in.

    Drottningholms slott: I arkaden utanför entréporten finns utrymme för barnvagnar. Utrymmet är under tak men obevakat och utan låsmöjlighet. Observera att arkaden nås via en trappa. Med anledning av känslig miljö kan barnvagnar inte tas med in.

    Hovstallet: Barnvagnar är tillåtna.

    Övriga besöksmål: Ingen barnvagnsparkering. Med anledning av känslig miljö kan barnvagnar inte tas med in.

    Vi tar inget ansvar för borttappade eller stulna ägodelar.

  • Fick du svar på din fråga?