Behöver jag skriva ut biljetten?

  • Nej, det går även bra att visa biljetten på en smartphone.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback