Är det tillåtet att grilla i slottsparkerna?

 • Det finns inget förbud för grillning med medhavd grill eller vid iordningställd grillplats (observera undantag: Gripsholm och Strömsholm, se nedan), men vi ber att våra besökare visar respekt mot omgivningen, är noga med att uppmärksamma när det råder eldningsförbud och följer kommunens lokala ordningsföreskrifter. Det innebär att det inte är tillåtet att skräpa ned, skada marken eller orsaka brandrisk. Observera! Engångsgrillar får ej användas på våra gräsmattor, håll dessa på grusade ytor.

  Gripsholm
  : Ingen grillning/eldning tillåts på Slottsholmen.
  Strömsholm: Ingen grillning/eldning tillåts i parken.

  Se även:
  EKERÖ KOMMUN Nummer: 04:1 Blad: 1(3) (ekero.se)

  Nationalstadsparken

  https://royaldjurgarden.se/faq/

  Stockholms brandförsvar - grilla säkert

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback