Är de kungliga slotten öppna?

  • Ta del av de senaste uppdateringarna gällande öppethållande och förhållningsregler på våra besöksmål under covid-19-pandemin i denna artikel: Information om covid-19. Artikeln uppdateras löpande.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback