Är det möjligt att ha picknick i era slottsparker?

  • Ja, besök gärna våra slottsparker för en picknick! Kom ihåg att ta med allt skräp efter er och släng i avsedda behållare, vanligen placerade i parkernas utkanter.

    Tillståndet gäller ej för möblerade arrangemang, arrangemang med högtalarsystem o dyl. Vid frågor, kontakta vår evenemangsenhet: event@kungahuset.se

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback