Är det möjligt att ta bröllopsfoton i slottsparkerna?

  • Det är tillåtet att ta bröllopsfoton för privat bruk i våra slottsparker, så länge sällskapet respekterar och följer Kungliga Hovstaternas övergripande fotopolicy. Läs mer här: Fotografera och filma på slotten.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback