Finns det rullstol att låna?

  • Nej, det finns inga rullstolar att låna eller hyra vid våra besöksmål.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback