Finns det matsäcksrum?

  • Nej, det finns inga matsäcksrum på våra besöksmål. Besökare och grupper är hjärtligt välkomna att, när vädret tillåter,  nyttja våra slottsparker för detta ändamål. Vänligen plocka upp allt skräp efter er och släng i avsedda behållare, vanligen placerade i slottsparkernas utkanter.
     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback