Går det att ta sig fram med rullstol/rullator vid de kungliga besöksmålen?

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback