Vilka kungliga besöksmål kan jag se på egen hand?

  • Kungliga slottet, Riddarholmskyrkan, Drottningholms slott, Kina slott, Gripsholms slott: Kan besökas på egen hand

    Tullgarns slott, Strömsholms slott, Rosersbergs slott, Rosendals slott, Gustav III.s Paviljong, Hovstallet : Beses endast i samband med visning.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback